Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov


Poskrbimo, da so vaši osebni podatki ustrezno varovani in naši uporabniki obveščeni o vseh pravicah v zvezi z novo zakonodajo na tem področju.

Politika zasebnosti velja za vse uporabnike spletnih strani na domeni www.nature2nature.info (v nadaljevanju: spletna stran) s katero upravlja podjetje Agencija za zdravo življenje, AZZS d.o.o., Kogojeva 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljalec).

Upravljalec se zavezuje k varovanju zasebnosti uporabnikov na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Uredbe (EU) 2016/679.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov v primeru nakupa, registracije in soglasja posameznika k prejemanju e-novic.

Za potrebe izvajanja omenjenih aktivnosti upravljalec zbira naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov in kraj bivanja,
 • elektronski naslov,
 • telefonsko številko,
 • IP naslov,
 • geslo v šifrirani obliki,
 • ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem strani.

Na podlagi soglasja uporabnika lahko upravljavec obdeluje osebne podatke za namene priprave in pošiljanja prilagojenih ponudb ter obveščanje o ponudbah, ki uporabnika zanimajo.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno in ga lahko uporabnik kadarkoli umakne. Podatki se hranijo do preklica privoljenja uporabnika oziroma do prejema zahteve za izbris podatkov.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljalec spletne strani zbira osebne podatke z naslednjimi nameni:

 • Izboljšave kakovosti vsebine in uporabniške izkušnje
 • Identifikaciji regsitriranega uporabnika na strani pri izvajanju uporabniških aktivnosti (dodajanje vsebin, komentiranje, ocenjevanje, glasovanje)
 • Pri izvajanju postopkov nakupa na spletni strani (izvajanje transakcije, izstavitev računa, dostava izdelka, reklamacije) in ostalo z nakupom povezano komunikacijo
 • Obveščanje o ponudbah, ki uporabnika zanimajo
 • Pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva
 • Trženjske raziskave, z namenom optimiziranja ponudbe in stroškov

Shranjevanje osebnih podatkov

Upravljalec hrani in ustrezno varuje osebne podatke v elektronski obliki na sedežu podjetja.

Podatki, ki se obdelujejo za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti se hranijo še največ 5 let po izpolnitvi vseh obveznostih.

Zaradi izpolnjevanja zahtev davčne zakonodaje v Sloveniji, se računi hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša.

Varovanje zasebnosti

Upravljalec zagotavlja varovanje zasebnosti po vseh veljavno predpisanih zakonih.

Sledimo tehnološkim trendom na področju varovanja podatkov in gradimo organizacijsko podporo za učinkovito zaščito le teh.

Posredovanje podatkov

Upravljalec nekatere vaše podatke, skladno z namenom obdelave, posreduje tretjim osebam:

 • Google analytics – Orodje za analitiko, ki nam omogoča sledenje uporabnikov na spletni strani. S tem orodjem pridobivamo naslednje podatke o uporabniški izkušnji: ogledi strani, čas uporabnika na strani, pot uporabnika na strani in število konverzij.
 • Clicky – Orodje za analitiko, ki nam omogoča enostavno sledenje uporabnikov na spletni strani. S tem orodjem pridobivamo podatke o obisku na strani in številu konverzij.
 • Facebook pixel – Oglaševalsko orodje, ki nam omogoča serviranje facebook oglasov na podlagi že izkazanega interesa v naše produkte (remarketing). S pixel kodo, ki jo imamo naloženo na strani, sledimo ogledom in transakcijam uporabnikov.
 • Smartlook – Spletna aplikacija, ki nam omogoča, da s pomočjo njihove kode posnamemo uporabniško izkušnjo na naših spletne strani. Orodje nam pomaga pri optimizaciji procesa nakupa in iskanju napak, ko se le te pojavijo na strani.

V zgoraj omenjenih aplikacijah ne pošiljamo nobenih osebnih podatkov omenjenim aplikacija. Uporabljamo dinamične oznake za vsakega uporabnika in anonimizirane IP, da ni mogoče specifično določiti uporabnika. Ta orodja nam omogočajo, da delamo ustrezne zaključke po oglaševalskih akcijah, odkrivamo napake na strani in izboljšujemo uporabniško izkušnjo.

 • Metakocka – Slovenski CRM, ki ga uporabljamo za evidenco naročil in lažjo komunkacijo z našimi kupci. V aplikacijo posredujemo osebne podatke, ki so potrebni za realizacijo nakupa.
 • Squalomail – Slovenska aplikacija namenjena pošiljanju večje količine elektronskih sporočil. V aplikacijo posredujemo samo podatke, ki so nujni za pošiljanje obvestil, promocij in novic uporabnikom, ki so se prijavili na naše liste preko spletnih strani.

Nekatere izmed zgoraj omenjenih aplikacij uporabljajo piškotke za normalno delovanje. Piškotki niso noben bavbav, več o piškotkih si lahko prebereš tukaj.

Pravice uporabnika

Uporabnik ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov naslednje pravice:

 • Pravica do informiranja in dostopa do podatkov
 • Pravica do privolitve in odvzema privolitve
 • Pravica do popravka
 • Pravica do izbrisa
 • Pravica do prenosljivosti
 • Pravica do omejitve
 • Pravica do ugovora in vložitve pritožbe
 • Pravica do obveščenosti v primeru vdora v osebne podatke

Uporabnik lahko zahteva uveljavitev naslednjih pravic s poslanim zahtevkom na elektronski naslov upravljalca info@nature2love.com. Upravljalec se zaveže, da bo uporabniku odgovoril v čimkrajšem času ali najkasneje v roku 15 dneh od prejema zahtevka.

Pravica do informiranja in dostopa do podatkov
Uporabnik ima pravico biti seznanjen katere osebne podatke in beleženje aktivnosti zbira upravljalec tega spletnega mesta.

Upravljalec mora uporabniku zagotoviti vpogled v vse osebne podatke, ki jih je zbral v njegovem primeru.

Uporabnik lahko od upravljalca zahteva, da mu v elektronski obliki pošlje zbrane osebne podatke o njem.

Pravica do popravka
Uporabnik lahko uveljavlja pravico do popravka osebnih podatkov v primeru, ko njegovi osebni podatki niso popolni ali točni.

Pravica do izbrisa
Uporabnik ima pravico zahtevati, da upravljalec izbriše osebne podatke v povezavi z njim.

Pravica do prenosljivosti
Uporabniku omogoča, da pridobi svoje osebne podatke, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani obliki, in mu hkrati omogoča, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora in vložitve pritožbe
Uporabnik ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov. Upravljalec neha z uporabo osebnih podatkov, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika.

Pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov lahko uporabnik pošlje na naslov info@nature2love.com.

Kadar uporabnik meni, da so bile kršene njegove pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, ima pravico tudi do učinkovitega pravnega sredstva in vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.

Pravica do obveščenosti v primeru vdora v osebne podatke
Upravljalec je v primeru vdora v osebne podatke dolžan obvestiti oškodovane uporabnike.

Osebe, mlajše od 16 let

Osebe, mlajše od 16 let, lahko posredujejo svoje podatke preko spletne strani le z izrecnim dovoljenjem staršev, rejnikov ali skrbnikov.

Končne določbe

S potrditvijo naročila kupec potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in politiko o varovanju osebnih podatkov spletne strani www.nature2nature.info

Upravljalec se zaveže, da bo obveščal uporabnike o spremembah politike zasebnosti na spletni strani.

Želimo Vam obilico zdravja!